MS ISO

MS ISO 9001:2015

  • PU01 PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN 
  • AK01 PANDUAN PEROLEHAN DAN PROSESAN BAHAN BUKU PERPUSTAKAAN DAN BAHAN MULTIMEDIA 
  • AK02 PANDUAN PENGKATALOGAN BAHAN PERPUSTAKAAN 
  • AK05 PANDUAN PENAMATAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN 
  • AK06 PANDUAN PENJILIDAN BAHAN PERPUSTAKAAN 
  • AK10 PANDUAN PENYUSUNAN BAHAN PERPUSTAKAAN 
  • AK11 PINJAMAN PEMULANGAN DAN PEMBAHARUAN BAHAN 
  • AK12 PANDUAN PEROLEHAN DAN PROSESAN BAHAN PERPUSTAKAAN TERBITAN BERSIRI 

Gallery