CIRCULAR

PEKELILING PERPUSTAKAAN

 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.6 TAHUN 2022: GARIS PANDUAN PENYENARAIAN BAHAN RUJUKAN PERPUSTAKAAN UMS
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.5 TAHUN 2022 PELAKSANAAN DASAR PELUPUSAN SUMBER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.4 TAHUN 2022 DASAR REPOSITORI INSTITUSI UMS
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.3 TAHUN 2022 PINDAAN GARIS PANDUAN KADAR BAYARAN DENDA MENGHILANGKAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.3 TAHUN 2022 GARIS PANDUAN KADAR BAYARAN DENDA LEWAT PEMULANGAN (DAN ATAU) MENHILANGKAN KUNCI BILIK-BILIK PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.1 TAHUN 2017 (POLISI UMSIR)
 • PEKELILING PERPUSTAKAAN BIL.2 TAHUN 2017 (GARIS PANDUAN PENYERAHAN LATIHAN ILMIAH, TESIS DAN DISERTASI UMS)

GARIS PANDUAN

 • PROSEDUR OPERASI STANDARD PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN UNTUK PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
 • PERATURAN DAN WAKTU PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
 • PANDUAN PERPUSTAKAAN 2021 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
 • GARIS PANDUAN PINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAAN (PAP) PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 •  GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN RUJUKAN DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN PEMINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
 • GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN KELAS LITERASI MAKLUMAT PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH  
 • GARIS PANDUAN PENJILIDAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
 • GARIS PANDUAN PENGURUSAN ARKIB PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TURNITIN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENGGUNAAN RUANG DAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENGESAHAN PENERBITAN BAGI SMPPI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENDAFTARAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENAMATAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PEMBELIAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN LANGGANAN BAHAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN HADIAH DAN PERTUKARAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN BOOK LOAN SERVICE: REQUEST, COLLECT AND GO PERPUSTAKAAN UNIVERSITI  MALAYSIA SABAH
 • GARIS PANDUAN PENGENDALIAN BAHAN HILANG PERPUSTAKAAN
 • GARIS PANDUAN INVENTORI BAHAN PERPUSTAKAAN

DASAR

 • DASAR PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN UMS 
 • DASAR PENGURUSAN BAHAN ARKIB UMS 
 • DASAR PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 
 • DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 
 • DASAR PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KATALOG PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH